CV

Erhvervs baggrund  
2009 – Underviser og ad hoc fagkonsulent ved COK, Den Offentlige Lederuddannelse
2005 – 2009 Underviser og chefkonsulent ved Den Kommunale Lederuddannelse (DKL)
2004 – Beskikket censor ved Diplomuddannelse i Ledelse
1997 – Eget coach & konsulentfirma
1994 – 1997 Uddannelseschef, Psykiatrien i Århus Amt
1991 – Beskikket censor ved De sociale Højskole Grund- og videreuddannelser herunder Diplom uddannelserne på Det social område.
1998 – 2009 Underviser på Diplom uddannelse i Ledelse, Danmarks Forvaltningshøjskole
1988 – 1994 Kontorchef i Social- og sundhedsforvaltningen i Århus
1985 – 1988 Konsulent i Konsulentfirmaet Albatros, Århus, mit kerneområde var evaluering af og forandringsprocesser i offentlige organisationer
1979 – 1986 Familiekonsulent i Bispehaven i Århus Kommune, opretter og bemander klub, arbejde med metodeudvikling rettet til familier og børn i lokalområdet 
1978 – 1982 Underviser ved Dansk Kommunal Kursus
1976 – 1978 Projektleder i Social- og sundhedsforvaltningen, Århus
1974 – 1976 Socialrådgiver i Bistandsafdeling, Århus Kommune
Tillidshverv  
1981 – 1987 Bestyrelsesmedlem og formand for Elise Smiths Skole i Århus
1979 – 1982 Kredsbestyrelses – og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening
Uddannelse  
2009 Certificeret ORSCC fra CRRCenterforrightrelationship.com
2008 Uddannet til Organisations & relationscoach. (ORSC)
2007 Certificeret Coach via www.coachfederation.org/ICF PCC
2004 – 2005 Coach uddannelse CTI hos www.thecoachingpeople.se
2000 Kandidatgrad fra AUC – speciale: Læring i Organisationer
1997 – 1999 Sidefag i psykologi på AUC
1996 – 2000 Systemisk udviklingsgruppe for ledere og konsulenter hos Pia Laursen Aps.
1994 – 1996 Lederuddannelser i Århus Amt
1988 – 1994 Lederuddannelser i Århus Kommune
1984 Årskursus DSH Århus
1974 Socialrådgiver, DSH Århus